logo

พื้นที่ชุ่มน้ำภายใต้การดูแลของอนุสัญญาแรมซาร์ที่ราบสูงใหญ่มิดะกะฮาระ

|Top page หน้าหลักท่องเที่ยว| |เส้นทางแอลป์| |แผนที่เมืองทาเทยามะ| |กิจกรรมระหว่างปี| |สินค้าพิเศษ อาหาร | |สินค้าพิเศษอื่นๆ| |มาทำความรู้จักทาเทยามะให้มากขึ้น| |วิธีการเดินทาง|

มิดะกะฮาระ ไดนิจิไดระของเมืองทาเทะยามะได้รับการลงทะเบียนจากอนุสัญญาแรมซาร์ซึ่งป็นอนุสัญญานานาชาติที่รักษาสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญ

ความเขียวขจีี

หญ้าฝ้ายในพื้นที่ชุ่มน้ำและ ช่องเขาไดนิจิ

หญ้าฝ้ายในพื้นที่ชุ่มน้ำและ ช่องเขาไดนิจิ

คุณสมบัติพิเศษของ "ทาเทยามะมิดากะฮาระ ไดนิจิไดระ"
syoumyou

ยู่บนที่ราบสูงที่แพร่กระจายบนฐานลาวาอ่อนในระดับความสูง 1,040 - 2,120 เมตร ถือว่าตั้งอยู่ในระดับที่สูงสุดของพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศญี่ปุ่น
"มิดากะฮาระ ไดนิจิไดระ" เป็นทุ่งหญ้าที่จะปรากฏให้เห็นจากหิมะที่ละลายในฤดูที่อากาศอบอุ่นขึ้น โดยทั่วไปจะถูกครอบคลุมภายใต้หิมะหนาทึบเป็นเวลาครึ่งปีของทุกปี สถานที่นี้มีบ่อน้ำขนาดเล็กที่ถูกตั้งชื่อว่า “กาคิตะ” ซึ่งให้บรรยากาศพิเศษที่ไม่สามารถสัมผัสได้ที่อื่น
น้ำที่มาจากหิมะที่ละลายจะกลายเป็นน้ำที่ตกจากน้ำตกโชเมียว (ความสูง 350 เมตร) ซึ่งสูงที่สุดในประเทศ
ทั้งนี้น้ำจากน้ำตกได้นำไปใช้ในการปลูกข้าวและเป็นทรัพยากรน้ำสำคัญสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเช่นกัน

. (รูปภาพ)น้ำตกโชเมียวที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น(ซ้าย)กับน้ำตกฮันโนคิที่สามารถเห็นใด้เฉพาะช่วงที่น้ำแข็งละลายระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม(ขวา)

ตำนานและเรื่องเล่าการตั้งชื่อของสถานที่

ภูเขาทาเทยามะเป็นภูเขาที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสามของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในญี่ปุ่นที่ต่อจากภูเขาฟูจิและภูเขาฮากุ ในอดีตมีเพียงผู้ที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถปีนเขาใด้ เพราะเคยถือว่าเป็นศูนย์กลางของที่บูชาภูเขา เพราะเหตุผลนี้ที่ทำให้ชื่อของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการบูชายังคงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้หลายแห่ง

_  ตัวอย่างเช่นบ่อน้ำ กาคิตะเป็นชื่อที่ได้มาจากบ่อน้ำของเปรตที่ตกนรกอดอยากใช้เป็นที่ปลูกข้าวเพื่อดำรงชีพ

   อีกตัวอย่างนึงคือ น้ำตกโชเมียว ซึ่งเชื่อว่าได้ชื่อนี้มาจากการที่เสียงของน้ำตกฟังเหมือนกับเสียงสวด นะมุอะมิดาบุทสึ หรือ นะโมตัสสะ ภะคะวะโตในภาษาญี่ปุ่น

ทะเลเมฆ

ภาพของทะเลเมฆกับตะวันที่กำลังลับขอบฟ้าที่ดูน่าพิศวง

ภาพของทะเลเมฆกับตะวันที่กำลังลับขอบฟ้าที่ดูน่าพิศวง

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่สำคัญ
พื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่สำคัญ

เส้นทางแอลป์ทาเทยามะคุโรเบะที่ครอบคลุมทาเทยามะมิดะกะฮาระ ไดนิจิไดระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการเยี่ยมชมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศเป็นจำนวนประมานกว่าหนึ่งล้านคนในแต่ละปี

    ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นสึ่งสำคัญที่จำเป็นที่จะต้องขอร้องให้นักท่องเที่ยวทุกท่านช่วยกรุณารักษาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมของทาเทยามะ.

อย่างเช่นการใช้บริการรถบัสไฮบริดหรือการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนตัวที่จะช่วยลดก๊าซไอเสียหรือการควบคุมพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่มาจากสิ่งแวดล้อมอื่นไม่ให้ทำร้ายหรือแพร่กระจายไปสู่พืชและสิ่งมีชีวิตท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

อะไรคืออนุสัญญาแรมซาร์?

คือสนธิสัญญาระหว่าวงประเทศเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด ยั่งยืนและปลอดภัย
ชื่ออย่างเป็นทางการคือ "สนธิสัญญาสากลเพื่อการรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีไว้ในการขยายพันธุ์นกน้ำ" และเหตุผลเป็นที่รู้จักในชื่อ อนุสัญญาแรมซาร์ เป็นเพราะว่าสนธิสัญญาได้รับการลงนาม ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่านในปี ค.ศ. 1971

พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และถือเป็นทรัพยากรสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น

 “ทาเทยามะมิดะกะฮาระ ไดนิจิไดระ” ได้รับการลงทะเบียนหลังจากการประชุมเพื่อการทำสัญญาอนุสัญญาแรมซาร์ครั้งที่ 11และ ในปัจจุบัน(ข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2015) ถือว่าเป็นหนึ่งใน 50 สถานที่ในประเทศที่ได้รับการลงทะเบียนให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสนธิสัญญาดังกล่าว

หนังสือรับรองการจดทะเบียนอณุสัญญาแรมซาร์
หนังสือรับรองการจดทะเบียนอณุสัญญาแรมซาร์์

หิมะใหม่

หิมะใหม่ที่มิดะกะฮาระในเดือนพฤศจิกายน

หิมะใหม่ที่มิดะกะฮาระในเดือนพฤศจิกายน

เดินบนมิดะกะฮาระ ไดนิจิไดระมิดะกะฮาระ

เดินบนมิดะกะฮาระ ไดนิจิไดระ
 มิดะกะฮาระ ไดนิจิไดระเป็นแหล่งสำคัญของพืชบนที่ราบสูง
พืชบางชนิดที่สวยงามจะบานในช่วงฤดูร้อน ในขณะที่ฤดูใบไม้ร่วงใบไม้จะกลายเป็นสีแดงสดใส
   ที่มิดะกะฮาระ เรามีเส้นทางให้บริการสำหรับเดินชมอยู่ทั้งหมด 2 เส้นคือ เส้นใน และ เส้นนอก คุณสามารถเดินชมทั้งเทือกเขาไดนิจิจากทางเหนือและพื้นที่ชุ่มน้ำที่กว้างใหญ่ได้อย่างตามสะดวก
ในกรณีที่จะไปเยี่ยมชมไดนิจิไดระ จากจุดเริ่มต้นใกล้กับน้ำตกโชเมียวซึ่งเป็นปากภูเขาไดนิจิจนถึงไดนิจิไดระจะใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมงโดยประมาณ ทั้งนี้ทัศนียภาพที่กว่างขวางและงดงามจะรอคุณอยู่ และยังมีเส้นทางข้ามระหว่างไดนิจิไดระและมุโระโดอีกด้วย
รูปภาพ(บน):พื้นที่ราบที่กว้างออกไปในบริเวณเชิงเขาของไดนิจิ
รูปภาพ(ล่าง)บ่อน้ำ กาคิตะ ได้ผ่านการหมุนเวียน เกิด เติบโต และ หายไป นับครั้งไม่ถ้วน

เพื่อความเพลิดเพลินในการเดินเล่นและอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน
เพื่อความปลอดภัยจากสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ขอแนะนำให้ใช้เครื่องเเต่งกายที่สามารถกันความเย็นและฝนได้ กรุณาให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะถนนที่เป็นไม้เนื่องจากอาจจะลื่นในกรณีที่ฝนตก เดินตามทางที่กำหนดไว้ ขอความกรุณาอย่าทำร้าย หรือเด็ดหรือนำพืชท้องถิ่นติดตัวกลับโดยเด็ดขาด ขอความกรุณาไม่ทิ้งขยะใว้ในพื้นที่ ขอความกรุณานำขยะกลับไปด้วย

ว่ากันว่านกไลโจอยู่มาตั้งแต่สมัยยุคน้ำแข็ง
(ถูกบันทึกอยู่ในสถานะอนุสรณ์สถานธรรมชาติพิเศษของประเทศ)