logo

เส้นทางแอลป์

|Top page หน้าหลักท่องเที่ยว| |แผนที่เมืองทาเทยามะ| |กิจกรรมระหว่างปี| |สินค้าพิเศษ อาหาร | |สินค้าพิเศษอื่นๆ| |มาทำความรู้จักทาเทยามะให้มากขึ้น| |วิธีการเดินทาง|

เส้นทางแอลป์

ยูกิโนะโอทานิ
ootani
ยูกิโนะโอทานิคือกำแพงหิมะที่เกิดจากการกำจัดหิมะบนถนนในพื้นที่ที่หิมะตกหนัก กำแพงหิมะเหล่านี้ที่สูงราว ๆ 15 ถึง 20 เมตร สามารถเยี่ยมชนได้จนกว่าเส้นทางแอลป์จะเปิดทำการอย่างเต็มตัวตั้งแต่ประมาณวันที่ 16 เมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
มุโระโดไดระ
murodoudaira
ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,450 เมตรและมีภูเขามหึมาขนาดความสูง 3,000 เมตรตั้งอยู่ที่ด้านหน้า ในช่วงเดือนกรกฎาคม พืชพันธุ์ดอกไม้ที่ภูเขาสูงจะเริ่มบาน และมีทางเดินที่เตรียมไว้หลายเส้นทางอยู่
"บ่อมิคุริกะ" และ "จิโกะกุทานิ" ที่แสดงให้เห็นภูเขาไฟที่ยังคุกกรุ่นอยู่ก็สามารถดูได้ที่นี่
บ่อมิคุริกะ
mikurigaike
"บ่อมิคุริกะ" เป็นทะเลสาบภูเขาไฟซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของมุโระโด มีเส้นรอบวงประมาณ 630 เมตรและเป็นทะเลสาบที่มีความลึกสูงสุดประมาณ 15 เมตร พื้นผิวน้ำเป็นสีฟ้าและสะท้อนภูเขาสูงขนาด 3,000 เมตรอย่างตระหง่านและชัดเจน ถือว่าเป็นสถานเหมาะในการถ่ายภาพที่ดีทีเดียว นอกจากนี้ในบริเวณนี้ยังมีพันธุ์พืชและสัตว์หายากปรากฏให้เห็นเป็นจำนวนมาก เช่น นกไลโจ ดอกจิงกุรุมะ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำใกล้เคียงอีก 2 บ่อ คือ "มิโดริกะอิเคะ(บ่อเขียว)" และ "จิโนะอิเคะ(บ่อเลือด)" รอให้ชมอีกเช่นกัน
จิโกะกุทานิ  "หุบเขานรก"
jigokudani
ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,300 เมตร และว่ากันว่าเหตุผลที่ได้รับการตั้งชื่อว่าหุบเขานรกเพราะว่ามีไอน้ำจำนวนนับไม่ถ้วนที่คุกกรุ่นออกมาตลอด ณ ปัจจุบันนี้โดนปิดใช้บริการชั่วคราวเนื่องจากรายงานการตื่นตัวของภูเขาไฟในพื้นที่ดังกล่าว เป็นที่รู้จักในชื่อภูเขานรกตั้งแต่สมัยเฮอังหรือประมาณปี ค.ศ. 794
ภูเขาสุรุกิ
tsurugidake
ภูเขาสุรุกิเป็นภูเขาแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่มีธารน้ำแข็งปรากฏอยู่บนตัวของภูเขา ที่ระดับความสูง 2,999 เมตรเป็นภูเขาที่ถือว่าอันตรายที่สุดในหมู่เทือกเขาทาเทยามะ จึงได้ชื่อว่าสุรุกิ(แปลตรงตัวได้ว่า ดาบ) เพราะมีผาที่เป็นแนวตั้ง แต่เพราะเหตุนี้จึงเหมาะเป็นสถานที่สำหรับการปีนเขาเอ็กซ์ตรีมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีหิมะที่ซ้อนกันในหุบเขาจะไม่ละลายอยู่เช่นนั้นทั้งปี
ยอดทาเทยามะ (โอยามะ)/ศาลเจ้ามิเนะที่อยู่บนยอดทาเทยามะ
oyama

เขาทาเทะยามะเป็นชื่อสามัญของสามยอดเขาซึ่งประกอบไปด้วยโอยามะ(3,003เมตร) ภูเขาโอนันจิ(3,015เมตร) และฟูจิโนะโอริทาเทะ(2,999เมตร) โดยภูเขาโอนันจิมีความสูงอยู่ที่ 3,015 เมตร ด้านบนยอดของโอยามะมี "โอยามะจินจะมิเนะฮงจะ(ศาลเจ้ามิเนะหลักของศาลเจ้าโอยามะ)"ถ้าสภาพอากาศแจ่มใสภูเขาฟูจิจะปรากฏให้เห็นจากพื้นที่ตรงนี้เช่นกัน

 

ศาลเจ้ามิเนะที่อยู่บนยอดทาเทยามะคือหนึ่งในจำนวนของศาลเจ้าที่ตั้งอยู่บนยอดของเทือกเขาโอยามะ มีประตูโทริอิที่ทำจากไม้และบันไดหินสำหรับขึ้นไปที่ศาลเจ้า และได้รับการเยี่ยมชมจากนักท่องเที่ยวและนักปีนเขาอีกมากมาย

กระเช้าลอยฟ้าทาเทยามะ
ropeway

กระเช้าลอยฟ้าทาเทยามะเป็นกระเช้าที่ติดต่อภูเขาไดคังโบกับคุโรเบะไดระเข้าด้วยกัน และด้วยเหตุผลที่สามารถชมทะเลสาบคุโรเบะและด้านหลังของเทือกเขาทาเทยามะไปพร้อม ๆ กันได้จึงเรียกได้ว่ากระเช้าลอยฟ้าทาเทยามะเป็นเหมือนกับ "หอดูดาวขยับได้" ทีเดียว

นอกจากนี้กระเช้าลอยฟ้าทาเทยามะยังโด่งดังในฐานะที่เป็นกระเช้าลอยฟ้าแบบเส้นเดี่ยวที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน

เขื่อนคุโรเบะ
kurobedam

เขื่อนคุโรเบะสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1963 และด้วยความสูงที่ 186 เมตรและความกว้าง 492 เมตรถือว่าเป็นหนึ่งในเขื่อนแบบโค้งที่ใหญ่ระดับโลกและใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

เขื่อนจะดำเนินการปล่อยน้ำช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนตุลาคม

เพราะเหตุผลที่ปล่อยน้ำออกมาขนาด 10 ตันต่อวินาที เขื่อนคุโรเบะถือว่าเป็นเขื่อนทรงพลังที่หน้าสนใจแห่งหนึ่งทีเดียว

ที่ราบสูงมิดะกะฮาระ
midagahara

ฤดูใบไม้ร่วงบนเทือกเขาทาเทยามะจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายนและสีของใบใม้จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนถึงฤดูร้อนของปีถัดไป

เรารับประกันว่าด้วยภูมิทัศน์ดั่งเช่นพรมสีแดง สีเขียว สีเหลืองบนที่ราบสูงขนาดใหญ่ถึง 8 ตารางกิโลเมตรจะตรึงตาตรึงใจผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านเป็นที่แน่นอน

ทั้งนี้พื้นที่ราบสูงมิดะกะฮาระและพื้นที่ชุ่มน้ำไดนิจิไดระได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลตามอนุสัญญาแรมซาร์ในเดือนกรกฎาคมของปีพุทธศักราช 2555

สถานีสังเกตุการณ์ทาเทยามะแคลดีรา(หอสังเกตุการณ์แอ่งภูเขาไฟทาเทยามะ)
caldera

เป็นหอสังเกตุการณ์ที่สามารถเห็นแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดทาเทยามะที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของที่ราบสูงมิดะกะฮาระใด้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ไอน้ำร้อนที่ระเหยจากแหล่งน้ำร้อน บ่อน้ำคาริโคมิและฝายชะลอน้ำสามารถมองเห็นจากหอสังเกตุการณ์นี้ได้เช่นกัน

บิโจะไดระ
bijodaira

ป่าในระหว่างบิโจะไดระจนถึงไดคังได (พื้นที่สำหรับชมทัศนียภาพ) จะเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีขนาดเฉลี่ยกว่า 6 เมตรหรือมากกว่านั้น

บริเวณนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่แหล่งที่เป็นที่ต้นทาเทยามะสุกิขนาดใหญ่อยู่อาศัยเป็นกลุ่มขนาดใหญ่

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานีบิโจะไดระที่ว่ากันว่าในอดีตผู้หญิงที่มาที่ทาเทยามะนี้โดนทำเป็นต้นสนสุงิเพราะมีกฎที่ห้ามไม่ให้สตรีมาเดินเขา ทุกวันนี้สถานที่นี้ได้กลายมาเป็นจุดรับพลังที่ได้รับความสนใจทีเดียว

 น้ำตกโชเมียว
syoumyou

ด้วยความสูงถึง 350 เมตร น้ำตกโชเมียวยังได้รับการบันทึกให้เป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติแห่งหนึ่งเช่นกัน

ในช่วงที่หิมะละลาย (ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม) จะสามารถเห็นน้ำตกฮันโนกิที่สูง 500 เมตรได้ในฤดูร้อนก้อจะเย็นไปกับน้ำตกที่สาดกระเซ็นมาและฤดูใบไม้ร่วงคือฤดูที่เหมาะสำหรับการเยี่ยมชมเพราะทัศนียภาพความสวยงามของน้ำตกและใบไม้สีแดง

กำแพงธรรมชาติอะคุชิโระ
akusiro

กำแพงธรรมชาติอะคุชิโระถือว่าเป็นชั้นหินอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ด้วยความยาวถึง 8 กิโลเมตรที่พาดผ่านหุบเขาโชเมียว

กำแพงธรรมชาติอะคุชิโระนี้ถือว่าเป็นชั้นหินหายากแห่งหนึ่งเนื่องเกิดจากการที่กำแพงหิมะถล่ม ทั้งนี้ชั้นหินมีความสูงประมาณ 500 เมตร

พิพิธภัณฑ์แอ่งภูเขาไฟทาเทยามะ
tatecal

แอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดทาเทยามะเป็นหนึ่งในพื้นที่ดินถล่มขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น

ธีมของพิพิธภัณฑ์คือการให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้เยี่ยมชมเกี่ยวกับ "ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดทาเทยามะ" และ "วิธีการควบคุมการกัดเซาะซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาอณุรักษ์ธรรมชาติให้คงที่"

ทั้งนี้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ยังมีทั้งไดโอราม่า วิดีโอ และอุปกรณ์ในการทดลองให้ชมและลองสัมผัสและเรียนรู้อีกมากมาย

พิพิธภัณฑ์ทาเทยามะ
museum

ความเชื่อของทาเทยามะกับพื้นฐานของความเชื่อดังกล่าวจากธรรมชาติท้องถิ่นคือธีมของพิพิธภัณฑ์

นอกจากนี้วัดอะชิคุระยังถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยเช่นกัน

ศาลเจ้าโอยามะ
oyamajinja

ศาลเจ้าโอยามะเป็นศาลเจ้าที่รวมศาลเจ้าทั้งสามที่เข้าด้วยกัน (ทาเทยามะโชโจมิเนะฮงจะ, อะชิคุระชูกูคิกังเด็ง, อิวาคุระมาเอะดาเทะฉะดัง)

ศาลเจ้ากลางอะชิคุระเป็นหนึ่งศาลของศาลเจ้าโอยามะและมีความกว้างกว่า18,500 ตารางเมตร เป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่ศาลเจ้าในประเทศที่มีต้นซุกิล้อมรอบ(ต้นซุกิเหล่านี้มีขนาดประมาน 2 เมตรซึ่งมีจำนวนกว่า 120 ต้น)  และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติท้องถิ่นของจังหวัดโทยามะ

มีเทศกาลศาลเจ้าภูเขาโอยามะจัดขึ้นในระหว่างปลายเดือนกรกฏาคม